"Frihed - med residual indkomst"

  logo  
Forsiden - Selvstændig - Residual indkomst - Bogen - Anmeldelser - Kursus - Artikler - Om - Kontakt


Denne side læses bedst i
Internet Explorer

Om hvordan penge tjenes - uden fysisk at være til stede

Frihed - med residual indkomst Ny bog af forfatter, psykoterapeut og coach Mikael Hoffmann

"Jeg håber, at ordet "residual" i løbet af nogle år vil blive lige så almindeligt og anvendt i flæng, som ordet "computer" er det i dag."

At ændre noget i sit liv kan være lettere, end man tror

Har du lyst til at finde ud af, hvad du kan få ud af at læse bogen "Frihed - med residual indkomst", og hvad den koster, så fortsæt her.

Jeg har i de seneste seks år haft mange gode oplevelser med at tjene mine penge på en anden måde end den traditionelle, og det har jeg skrevet en bog om.

- Hvor tit har du oplevet, at antallet af dage i måneden er flere, end månedslønnen rækker?

- Hvor tit har du oplevet, at der ikke var tid til alt det sjove og interessante - men kun til arbejde og hverdagspligter?

Vi har selv valget, om vi vil gøre noget ved det eller ej.

Hele udfordringen ligger i, hvad vi skal ændre, og hvordan vi kan gøre det.

I løbet af de seneste år har jeg gennem personlige erfaringer, en række interviews og grundig research udviklet en løsning. Den viden har jeg samlet i bogen "Frihed - med residual indkomst". Residual betyder "tilbagevendende" eller "honorar for genudsendelse". En slags royalty.

Har du lyst til at ændre dit liv, få mere tid og skabe en livsstil, som er mere i harmoni med, hvem du egentlig er? Så kan du i bogen forvente at finde inspiration og nye vinkler på en række forhold, som også du kan bruge og som har værdi for dig. Bogen rummer idéer og strategier, som vil passe til dig - hvis du ønsker forandring.

Bogen koster 247 kroner og kan købes i boghandlerne, på www.BoD.dk , og den vil kunne lånes på bibliotekerne.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Mikael


Hvem er målgruppen for min bog? Klik her for at se dette.

TV-udsendelse på internettet mandag den 15. november kl. 19.30. Klik her

Artikel i zoneterapeutbladet Zoneconnection, Årgang 8 - nr. 6 - 2010. Klik på artiklerMange mennesker taler om, at de gerne vil have mere tid og en bedre økonomi - men er i vildrede om, hvordan de skal opnå det.

Er du mon en af dem, der blot taler om det, eller er du indstillet på aktivt at gøre en indsats for det?

Har du et lille ekstra overskud af ressourcer, vil du i bogen kunne læse om, hvad der skal til, for at du kan nå dine drømmes mål.

Bogmesse i Forum, november 2010


Direkte udsendelse på internet-TV, november 2010

ustream.tv

Klik på www.ustream.tv/channel/mikael-hoffmanns-show

Vær venligst opmærksomme på, at når der står "Channel is Offline" er det fordi jeg ikke sender direkte udsendelse i det øjeblik.
Men nedenunder er der et link til den video, jeg optog af den direkte udsendelse.


Bagsideteksten af bogen:

Alle mennesker kunne med fordel have mindst to (og helst tre) af hinanden uafhængige indtægtskilder. Mindst én af disse bør være en residual indkomst. Stopper en af indtægtskilderne, vil det ikke påvirke økonomien nævneværdigt (medmindre man bruger alt hvad man tjener), og man er således ikke så sårbar over for fx fyring, kundeflugt, konjunktursvingninger eller lignende. Dette gælder for alle mennesker, ikke mindst for selvstændige.

Med aktiv indkomst sælger man sin tid for penge. Med residual (en slags passiv) indkomst tjener man penge uden at behøve at være fysisk til stede. Residual (”honorar for genudsendelse” eller ”tilbagevenden”) er en mangfoldig indtægtskilde, der bliver ved med at komme ind på ens konto, længe efter at arbejdsindsatsen er afsluttet.

Målet med denne bog er at udbrede kendskabet til mulighederne for at få residual indkomst, samt at belyse nogle konkrete måder, hvorpå man kan skabe sig dette. Bogen er baseret på forfatterens egne erfaringer gennem syv år med residual indkomst, hvor han de seneste fem år har haft en fuldtids indtægt med en 15-timers arbejdsuge.

Bogen er skrevet til de personer, der ønsker sig mere tid og flere ressourcer i livet; til de mennesker, der har lyst og vilje til selv at designe deres liv med mere tid til det, de ønsker at prioritere højest. Frihed er en subjektiv størrelse, men ikke desto mindre beskriver denne bog, hvordan vi hver især på vores egen måde kan skabe os det, vi selv definerer og opfatter som frihed.

Mikael Hoffmann er 50 år og bor sammen med sin familie på Frederiksberg. Han har gennem de seneste 16 år haft selvstændig virksomhed som konsulent, underviser, psykoterapeut, coach og foredragsholder. Før Mikael blev selvstændig, uddannede han sig til ingeniør, og før det sejlede han i 12 år i handelsflåden som styrmand og kaptajn. 


Forordet:

Frihed! 
De seneste seks år (siden 2004) har jeg levet i frihed.

For 16 år siden startede jeg som selvstændig erhvervsdrivende. De første ti år arbejdede jeg hårdt med meget svingende månedlige indtægter, men så skete der pludseligt et dramatisk skift. I løbet af et halvt år ændredes min indstilling til, hvordan jeg ønskede at tjene penge. Hovedårsagen til, at mit liv ændrede sig radikalt, var, at jeg brændte ud, med hvad deraf fulgte af mindre evne og vilje til at arbejde hårdt i lang tid ad gangen. Kort forinden havde jeg ændret indtjeningen i min virksomhed fra at være aktiv indkomst til primært at være residual (eller passiv) indkomst. Det betød, at jeg kunne komme over min udbrændthed i fred og ro – uden at ligge nogen til byrde. Jeg modtog hverken arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælp, invalidepension eller anden overførselsindkomst i det halve år, hvor jeg ikke var i stand til at røre en finger eller tage stilling til noget som helst, men alligevel fik jeg hver måned en fuldtids indkomst ind på min konto.

Boganmeldelse
"Det der glæder mig, at hele systemet og den grundholdning, der bliver lagt for dagen i bogen, er baseret på kærlighed og at hjælpe andre. Det er en fantastisk god holdning at gå ind i et andet arbejdsliv på. Også grundtanken om at give og at dele viden med andre, uden at være bange for risikoen for at miste noget, tiltaler mig meget."
Læs mere i boganmeldelsen
Efter min udbrændthed har jeg lovet mig selv aldrig mere at arbejde hårdt! Jeg laver stadig en masse sjove ting (som fx at skrive denne bog), men jeg har ladet mig mini-pensionere, som amerikaneren Tim Ferris anbefaler i sin bog ”4-timers arbejdsuge”, dog på en mere skandinavisk måde end hans.

Jeg vil i denne bog gerne beskrive, hvad jeg rent praktisk har gjort for at få en residual tilbagevendende indkomst. Bogen vil give dig indblik i, hvilke muligheder der er for dig, som har lyst til at gøre det samme som jeg og mange andre. Det er mit ønske, at du kan blive inspireret af, hvad jeg har lavet, og kan drage nytte af mine erfaringer.

Jeg har i mange år haft fornøjelsen af at arbejde sammen med en række mennesker, der har opnået det samme som jeg selv, nemlig frihed på alle planer, og som målrettet arbejdede sig hen mod den tilværelse - og opnåede det. Vores samarbejde har været en stor glæde for mig, og er den benzin, der stadig driver mig til at fortsætte videre frem.

En del af de mennesker, jeg gennem tiden har tilbudt at hjælpe, har pænt takket nej - hvilket er helt i orden. Ofte har mit indtryk af nej-sigerne været, at deres angst for det ukendte overskyggede nysgerrigheden og modet til at udforske nye måder og veje, samt at deres her-og-nu behov blokerede dem for at se de supplerende muligheder på længere sigt. Dette er en af grundene til at jeg har skrevet trilogien af bøger om frihed:
”Frihed – med selvstændig virksomhed” om de psykologiske blokeringer i forbindelse med at starte og vedligeholde en selvstændig virksomhed,
”Frihed – med residual indkomst”, som er denne bog, samt
”Frihed – med godt helbred” om de tre forskellige årsager til alle helbredsmæssige udfordringer, nemlig forgiftning, mangeltilstande og psykisk/følelsesmæssig ubalance. 
Du kan eventuelt læse mere om de to andre bøger på www.MikaelHoffmann.dk/frihed

Boganmeldelse
"Det er en meget informativ og spændende bog. Jeg synes, at Mikael har en meget positiv indstilling til livet, er meget initiativrig og innovativ. Han giver meget af sig selv i bogen."
Læs mere i boganmeldelsen
Bogen her om residual indkomst bygger udelukkende på egne erfaringer og er ikke en teoribog, der foregiver at repræsentere nogen endelig sandhed. Derfor har jeg valgt at skrive lige ud af posen og med kun få henvisninger til andres bøger om lignende emner. Det har jeg gjort, dels fordi jeg synes, at henvisninger og citater ofte forstyrrer læsningen, og dels fordi mine erfaringer og synspunkter ganske enkelt må stå for egen regning. Selvfølgelig har jeg ikke selv opfundet alle svarene og løsningerne, men jeg er ligesom andre fagfolk og bogskrivere blevet inspireret af andres kunnen, skrifter og ord.

Når du har læst hele bogen, håber jeg, at du kan se, at der er en radikal anderledes måde at anskue kendte teknikker og metoder på. 

I 1968 vandt Richard Fosbury til alles overraskelse højdesprings-konkurrencen ved sommer-OL i Mexico City, og han satte samtidig olympisk rekord, idet han sprang 2,24 m. Før den tid havde flertallet af elitespringere brugt væltespringsteknikken. Nu om stunder er Fosbury-floppet totalt dominerende inden for sportsgrenen.

Fosbury gjorde dengang noget radikalt anderledes, end hvad der tidligere var set – og fik fantastiske resultater.

Ligesom Richard Fosbury med sit eksempel viste os, at tingene kunne gøres ”omvendt”, vil jeg i denne bog vise, at der er en ”omvendt” og anderledes måde at drive virksomhed på.

Mikael Hoffmann Jeg må her til slut i forordet indrømme, at det har været med bævende hjerte, at jeg udgiver denne bog. Jeg har samlet erfaringer og skrevet notater gennem flere år og har endelig besluttet mig for at udgive manuskriptet. Min bekymring går på, hvordan folk vil modtage bogen. Vil den blive forstået eller misforstået? Kan indholdet bruges af nogen til noget? Vil de nye ideer kunne hjælpe andre mennesker, ligesom de har hjulpet mig?

Jeg har en fornemmelse af, at der mangler en håndbog på dansk om emnerne residual indkomst og MLM, og det har overbevist mig om at udgivelsen af bogen kommer på det rigtige tidspunkt. Da jeg har erfaringen, føler jeg på en måde, at det er mit kald at videregive informationerne.

Jeg er spændt på at høre din feedback.

Mikael Hoffmann
Frederiksberg, juli 2010
www.MikaelHoffmann.dk


Bogen "Frihed - med residual indkomst" kan købes i boghandlerne, på www.elounge.com eller lånes på biblioteket.

ISBN 978-87-7114-056-9, Paperback, 256 sider, 247 kroner.

Næste side